Thành viên của Công ty là tập hợp các cán bộ, chuyên viên nòng cốt nhiều kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực:

           Giám Đốc: Ông Vũ Hoài Phong

-           Học vị:

-           Sĩ quan trường Đại học An ninh.

-           Tốt nghiệp trường Đại học PCCC.

-           Theo học khóa huấn luyện của võ sư Thiếu lâm Bắc phái.

-           Cử nhân quản trị kinh doanh.

-           Chuyên khoa 2 năm học vấn về tâm lí con người

-           Năng lực:

-           Đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, huấn luyện vệ sĩ và bảo vệ chuyên nghiệp tại thành phố Bắc - Nam

-           Tư vấn tham mưu cho các cơ sở Bắc – Nam trong nghiệp vụ bảo vệ.

           Chuyên gia nghiệp vụ : ÔngAkita

- Năng lực: Đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ an

ninh trong công tác bảo vệ tại các công ty bảo vệ liên doanh Việt- Nhật.

           Phó Giám Đốc An Ninh : ÔngNguyễn Văn Hùng

- Công tác: Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50

           Phó Giám đốc tham mưu: Ông Vũ Khắc Vượng

-           Công tác: thuộc công an thành phố, nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm (điều tra xét hỏi) , ban tham mưu thành phố.

           Phó Giám đốc kinh doanh: Ông Bùi Quang Tuyền

            - Tốt nghiệp Trường Đại học Hàng Hải, có thời gian tham gia nhiều cho các cơ sở công ty về nghiệp vụ bảo vệ.

           Phó Giám Đốc Trung Tâm: Ông Lê Văn Đức

- Công tác: Phòng chống ma túy công an thành phố (PC47)