Các Nhân viên bảo vệ của Công ty An Ninh Toàn Quốc được huấn luyện chương trình đào tạo bắt buộc với các nội dung:

1. Pháp luật cơ bản

2. Kiến thức cơ bản về Bảo vệ 

    -  Hiểu biết về  bảo vệ chuyên nghiệp

    -  Kỹ năng: Thu nhận  - Cân nhắc - Giải quyết thông tin và sự vụ

    -  Kỹ năng Điều tra - Theo dõi

    -  Kỹ năng bảo vệ hiện trường

    -  Quy trình xử lý sự vụ, quy trình an ninh siêu thị, phương pháp phòng chống thất thoát siêu thị, kiểm soát hóa đơn siêu thị...

3. Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (theo chương trình của HV phòng cháy chữa cháy).

4. Nghiệp vụ sơ cứu nạn nhân

5. Thể lực:

    -  Chạy 100m, 300m, 3000m

    -  Thể hình với tạ các loại

    -  Xà đơn, xà kép

6. Võ thuật

    -  Võ thuật cơ bản

    -  Võ cận chiến

    -  Kỹ năng chiến đấu

7. Kỹ năng :

    -  Sử dụng các loại gậy, dùi cui cao su

    -  Sử dụng bộ đàm, kiểm tra dữ liệu hệ thống CCTV, theo dõi hệ thống Camera

    - Cách đọc địa chỉ control panel, cấp cứu thang máy ngừng hoạt động

"THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY DO SỰ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP"

Đối tác của chúng tôi